Školení - stavba těla a pohyb

Zůčastnily jsme se skvělého semináře o stavbě těla a pohybu. Přednášejícím byl pan Frank Kane, předseda komise pro standardy anglického Kennel Klubu, autor kynologických publikací, rozhodčí, chovatel a komentátor BBC. Výklad s praktickými ukázkami na živých modelech a podrobným vysvětlením všech souvislostí byl vynikající. Potěšilo nás že většinu toho o čem pan Kane přednášel jsme již znaly, dozvděly jsme se ale i nové informace a některé principy jsme pochopily daleko podrobněji.

 

Zaujala nás důležitost, kterou pan Kane přikládá stavbě těla. Jak říkal - když přijdete do prodejny aut, můžete se nechat okouzlit barvou laku a materiálem čalounění. Nebo se můžete podívat pod kapotu, jak vypadá motor který Vás bude doopravdy vozit. Když přijdete do kruhu, můžete se nechat okouzlit atraktivní srstí, barvou nebo předvedením. Nebo si můžete psa prohmatat a podívat se jak je stavěný, jak vypadá jeho "motor" to co ho udržuje v pohybu a co mu dovoluje vykonávat to k čemu byl určen.

 

Samozřejmě hned po školení nás zachvátila touha nakreslit si schéma na naše psy, takže jsme se pokusili vyfotit ještě za šera Dračici pokud možno rovně stojící (moc se to nepovedlo) - čehož výsledkem je nákres dole v galerii :-). Dračici jsme si nechali právě mimo jiné kvůli úhlení, zvlášť úhlení předních nohou, tak jsme rády že po matematickém zhodnocení je úhlení ideální :-) :-)!

 

A tady jsou hlavní informace v bodech:

Při ideálním úhlední předních nohou by lopatka měla svírat s ramenem úhel 90 stupňů. Pomyslná přímka vedoucí od nejvyššího bodu lopatek kolmo k zemi by měla protínat loket a současně nejhlubší místo hrudníku. Pokud je rameno příliš krátké, nepřiléhají lokty dobře k hrudníku a odstávají (to ale může být způsobeno i příliš širokým hrudníkem).

 

Strmá lopatka se často pojí s krátkým krkem. Pokud je lopatka normálně položená vzad, ale úhel kostí je přiliš otevřený, předsunuje se přední noha dopředu, mizí přehrudí a přední nohy nejsou postavené pod nejhlubším místem hrudníku.

 

Při správném úhlení zadních nohou by linie vedená od sedacího hrbolu ke kolení měla svírat úhel 90 stupňů s linií vedoucí od kolene k hlezenímu kloubu. Hlezení kloub by měl být viditelný a výrazný, hlezno postavené kolmo k zemi a spíše krátké. Stehno by mělo být v horní části dostatečně široké, hlezno by mělo být silné a pevné.

 

Z pohledu zepředu a zezadu by měly být končetiny rovné - zvlášť důlezité je to u hlezna, ze kterého se přenáší pohyb do celého těla.

 

V pomalém pohybu jsou končetiny kolmé k zemi. Čím je ale pohyb rychlejší, tím více se přibližují ose těla. Toto přiblížení je v pořádku a zajišťuje rovnováhu psa v rychlém pohybu.

 

Pánev je u většiny plemen lehce skloněná dolu. Příliš skloněná pánev způsobuje "sraženou záď" a sučasně i podsunutí zadních nohou pod tělo a špatné nasazení ocasu. U některých plemen (mezi která patří i pinč) je naopak žádoucí méně skloněná záď, která způsobuje postavení zadních nohou za tělo, spáditost hřbetu a vysoké nasazení ocasu. Postavení pánve má tak zásadní vliv na celkový tvar a držení těla.

 

Nadprstí by mělo být silné, pružné a přiměřeně šikmé. Slabé nadprstí způsobuje vytáčení tlapek a špatnou stabilitu, protože neunese váhu těla. Příliš strmé nadprstí naopak špatně tlumí nárazy a způsobuje zvýšenou zátěž kloubů, chvění předních nohou v postoji a někdy dokonce bolestivý pohyb.

 

Pokud není úhlední předních a zadních nohou v rovnováze, není pohyb harmonický. Při strmých předních nohou vzníká "hackney" kdy se pes na přední noze nedokáže nést tak dlouho aby měla zadní noha dostatek času na dokončení kroku. Zdvihá proto přední nohu do výšky a tím získává čas na dokročení kroku zadní nohou. Pokud je horší úhlední zadních nohou, vychází síla pohybu z přední části těla a ne ze zadní jak má.

 

Pokud má pes strmější úhlení předních i zadních končetin, ztrácí krok na délce ale pohyb je vyvážený. Celkový dojem je tak lepší než v předchozích případech.

 

Při praktickém posuzování je pohyb ovlivněn i snahou a náladou psa. Pes s horší stavbou těla který běží nadšeně často předvádí lepší pohyb, než lépe stavění psi. Proto je posouzení pohybu vždy dobré spojit s posouzením tvaru a úhlení končetin v postoji.

 

Žádoucí jsou krátká bedra, která dobře přenáší sílu pohybu ze zadních nohou. Naopak hrudník by měl být dlouhý, aby umožňoval ideální zásobování kyslíkem. Hrudník by měl sahat k loktům - mělší hrudník neposkytuje dost prostoru pro plíce, hlubší hrudní naopak způsobuje nemotornost a nevyváženost. Malá prohlubeň na hřbetě těsne za kohoutkem je normální a je způsobena tvarem trnů obratlů, nikoliv tvarem páteře

 

Tvar tlapky souvisí s využitím psa. Krátká kočičí tlapka umožňuje větší vytrvalost, dlouhá zaječí tlapka naopak usnadňuje kličkování a zvyšuje rychlost.

 

Při posuzování pohybu psa je nutno brát v úvahu i jeho věk a osvalení. Čím větší pes, tím delší dobu potřebuje k tomu aby se jeho pohyb stal koordinovaným.

 

Při správném, vyváženém pohybu by měly být vidět dva stejně postavené a stejně velké "trojuhelníky světla" mezi zadními a předními nohami. Pokud jsou trojuhelníky menší, je pohyb kratší, pokud nejsou stejné, není stavba těla vyvážená.

 

Jedině správně osvalený pes v dobré kondici může využít potenciál daný stavbou těla a postavením kostí. Důležitý je pohyb a dobrá výživa.

 

 

 
Dobré pření úhlední
Dobré pření úhlední
 
Strmé přední úhlení
Strmé přední úhlení
 
správné zadní úhlení
správné zadní úhlení
 
Ukázka funkce beder v pohybu
Ukázka funkce beder v pohybu
 
Hackney
Hackney
 
Ukázka posuzování v praxi
Ukázka posuzování v praxi
 
Správná stavba těla psa
Správná stavba těla psa
 
Snaha zakreslit si stejné čáry na Dračici která ale odmítala stát v postoji
Snaha zakreslit si stejné čáry na Dračici která ale odmítala stát v postoji
 
Trojuhelníky světla v podání Dračice v pohybu
Trojuhelníky světla v podání Dračice v pohybu
 
Aleny certifikát
Aleny certifikát
 
Jany Certifikát
Jany Certifikát
 
design by cz Webstart s.r.o.