Standard

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE
Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

 

F.C.I.-Standard č. 185 / 18.04.2007 / GB  

TRPASLIČÍ PINČ
(Zwergpinscher)

ZEMĚ PŮVODU: Německo

DATUM PUBLIKACE ORIGINÁLNÍHO PLATNÉHO STANDARDU: 06.03.2007

POUŽITÍ: domácí a společenský pes

ZAŘAZENÍ PODLE F.C.I.: Skupina 2 - pinčové a knírači, molossoidní plemena,švýcarští salašničtí psi - Sekce 1 pinčové a knírači


Bez zkoušky z výkonu

 

KRÁTKÉ HISTORICKÉ SHRNUTÍ: trpasličí pinčové byli chováni ve velkém počtu již na přelomu století a v plemenné knize nebylo v roce 1925 méně než 1300 zápisů. Stejně jako u německého pinče, z mnoha barevných variací byli čistokrevní jen černí jedinci se světlejšími znaky a jednobarevní červení až červenohnědí jedinci.

 

CELKOVÝ VZHLED: trpasličí pinč je zmenšeninou německého pinče, bez nevýhod trpasličího vzhledu. Jeho elegantní kvadratická stavba je dobře viditelná díky krátké hladké srsti.

 

DŮLEŽITÉ POMĚRY: v poměru délky k výšce má být jeho stavba tak kvadratická jak jen možno.
délka hlavy (měřená od špičky nosu k týlnímu hrbolku) odpovídá polovině délky hřbetní linie (měřené od kohoutku k místu nasazení ocasu).


POVAHA / TEMPERAMENT: živá, čilá, sebevědomá a vyrovnaná povaha – tyto vlastnosti jej činí milým rodinným a společenským psem.

 

HLAVA:

MOZKOVNA: Lebka: silná, podlouhlá, bez výrazně vystupujícího týlního hrbolku. Čelo je ploché, bez vrásek, a paralelní s nosním hřbetem.
Stop: slabý, ale jasně patrný.

 

OBLIČEJOVÁ ČÁST: Nosní houba: dobře vyvinutá, vždy černá.
Tlama: zakončená ve tvaru tupého klínu. Nosní hřbet rovný.
Pysky: černé, hladce a těsně přiléhající k čelistem. Koutky úst uzavřené.
Čelisti/Zuby: silná horní i spodní čelist. Úplný nůžkový skus (42 čistě bílých zubů podle zubního vzorce) je silný a dobře se uzavírající. Žvýkací svaly jsou silně vyvinuté, bez rušivé stavby lící.
Oči: tmavé, oválné, s černě pigmentovanými, těsně přiléhajícími očními víčky.
Uši: vztyčené, klopené, vysoko nasazené, tvaru „V“, s vnitřními koutky ležícími blízko lící, natočené vpřed směrem ke spánkům. Paralelní ohyb nemá přesahovat temeno.

KRK: ušlechtile klenutý, ne příliš krátký. Hladce přecházející v kohoutek bez vyznačení nasazení krku. Suchý, bez laloku nebo volné kůže na hrdle. Kůže na hrdle těsně přiléhá, bez záhybů.

 

TRUP:

Hřbetní linie: mírně spadající od kohoutku směrem k zádi.
Kohoutek: tvoří nejvyšší bod hřbetní linie.
Hřbet: silný, krátký a rovný.
Bedra: silná. Vzdálenost od posledního žebra ke kyčli je krátká, takže pes vypadá kompaktní.
Záď: mírně zaoblená, hladce přecházející v kořen ocasu.
Hrudník: středně široký, v průřezu oválný, dosahující k loktům. Předhrudí je dobře vyznačené špičkou hrudní kosti.
Spodní linie: slabiny ne příliš vtažené, vytvářejí hezky klenutou linii se spodní částí hrudního koše.

OCAS: ponechaný přirozeně. Žádoucí je šavlovité nebo srpovité nesení ocasu.

 

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY: při pohledu zpředu jsou hrudní končetiny silné, rovné a ne blízko u sebe. Při pohledu ze strany jsou předloktí rovná.
Plece: ramenní lopatky přiléhají těsně k hrudnímu koši a jsou dobře osvalené na obou stranách kosti ramene, přesahující trny hrudní páteře. Co nejšikmější a dobře uložené vzad, vytvářejí úhel zhruba 50° k horizontále.
Nadloktí: přiléhající k tělu, silné a dobře osvalené, vytvářející úhel 95° až 100° k ramenní lopatce.
Lokty: správně přiléhající, nevytáčejí se ani dovnitř ani ven.
Předloktí: silně vyvinuté, dobře osvalené. Zcela rovné při pohledu zpředu i ze strany.
Kloub zápěstí: silný a pevný.
Nadprstí: silné a pružné. Při pohledu zpředu vertikální, při pohledu ze strany mírně šikmé směrem k zemi.
Přední tlapky: krátké a kulaté, prsty vzájemně přiléhající a dobře vyklenuté (kočičí tlapky). Polštářky odolné, drápky krátké, černé a silné.

 

PÁNEVNÍ KONČETINY: při pohledu ze strany šikmo postavené, při pohledu zezadu paralelní, ale nikoliv příliš úzký postoj.
Stehno: středně dlouhé, široké, silně osvalené.
Koleno: nevytáčí se ani dovnitř ani ven.
Bérec: dlouhý a silný, šlachovitý, přecházející v silné hlezno.
Hlezno: výrazněji zaúhlené, silné, pevné, nevytáčí se ani dovnitř ani ven.
Záprstí: kolmé k zemi.
Zadní tlapky: poněkud delší než přední tlapky. Prsty vzájemně těsně přiléhající, dobře klenuté. Drápky krátké a černé.

 

POHYB: typickým pohybem je klus. V pohybu hřbet zůstává pevný a poměrně nehybný. Pohyb je harmonický, jistý, plný síly a plynulý, s dobrou délkou kroku. Klus je prostorný, uvolněný, plynulý, se silným posunem a volným předkrokem.

KŮŽE: těsně přiléhající po celém těle.

 

OSRSTĚNÍ:

SRST: krátká a hustá, hladce přiléhající a lesklá, bez lysin.

 

BARVA: jednobarevní: jelení červená, červenohnědá až tmavě červenohnědá.
černí s pálením: lesklá černá s červenými nebo hnědými znaky. Znaky mají být tak tmavé, bohaté a jasně vyznačené jak jen možno. Znaky jsou rozloženy následovně: nad očima, na spodní straně hrdla, na nadprstích hrudních končetin, na tlapkách, na vnitřní straně pánevních končetin a pod kořenem ocasu. Dva stejnoměrné, jasně oddělené trojúhelníky na hrudi.
 

VÝŠKA A HMOTNOST:

Výška v kohoutku: psi a feny: 25 až 30 cm.
Hmotnost: psi a feny: 4 až 6 kg.

 

VADY:

jakákoliv odchylka od výše uvedených znaků má být považována za vadu a vážnost, s níž je vada posuzována, má být v přímém poměru k jejímu stupni.


Zvláště:

nemotorná nebo lehká stavba.

Příliš dlouhé nebo příliš krátké končetiny.
těžká nebo kulatá lebka.
vrásky na čele.
krátká, špičatá nebo úzká tlama.
klešťový skus.
světlé, příliš malé nebo příliš velké oči.
uši nasazené nízko nebo příliš dlouhé, nestejnoměrně nesené.
volná kůže na hrdle.
příliš dlouhý, vtažený nebo měkký hřbet.
kapří hřbet.
silně spáditá záď.
dlouhé tlapky.
mimochod.
drobivý pohyb.
slabá srst.
grošování, černá úhoří čára na hřbetě, tmavé sedlo, světlá nebo vybledlá srst.
výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o méně než 1 cm.


ZÁVAŽNÉ VADY:

nedostatek pohlavního typu.
lehký vzhled.
jablkovitá hlava.
linie hlavy nejsou paralelní.
lokty vytočené ven.
pánevní končetiny posunuté pod trup.
strmé nebo v hleznech rozbíhavé pánevní končetiny.
hlezna vytočená ven.
výška v kohotku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 1 cm, ale méně než 2 cm.


VYŘAZUJÍCÍ VADY:

bázlivé, agresivní, zlé, výrazně nedůvěřivé nebo nervózní chování.
jakákoliv malformace.
nedostatek typu plemene.
vady skusu, jako například podkus, předkus, zkřížený skus.
vážné vady v jednotlivých částech, jako ve stavbě těla, srsti nebo barvě.
výška v kohoutku přesahuje nebo nedosahuje standardu o více než 2 cm.
Jedinci, vykazující fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

 


design by cz Webstart s.r.o.